اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مشكوه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۳۲ تا صفحه‌ی ۱۳۹

راهنمای دریافت مقاله‌ی «معرفی و نقد کتاب» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان