اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق

اطلاعات انتشار

سال

اتصال منابع تولید پراکنده با رویکرد کاهش تلفات شبکه در تمام سیستمهای انتقال قدرت مرسومیت دارد. در ایران نیز به دلیل وسعت سیستم انتقال، تلفات از شاخصهای جهانی عدولنموده است. لذا در این مقاله بر اساس ضرورت موجود، با شبیهسازیهای صورت گرفته در محیط DIgSILENT و MATLAB و بر اساس آرایش فیدرهای متصل به باس 20کیلوولت بینالود، شرایط اتصال ژنراتورهای گازی به عنوان منبع تولید پراکنده کوچک و هماهنگ با مزرعه ی بادی بینالود مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین در نهایت پیرامون حدود وپایداری فرکانس با فعال سازی حلقه کنترل فرکانس بر مدل SMIB و مقایسه با شاخص های جهانی بحث می شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «محدودیتهای فرکانس و مطالعه پایداری ماندگار SMIB ، در مدل هفرون – فیلیپس جهت اتصال توربوژنراتورهای کوچک به مزرعه بادی بینالود» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان