اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

اطلاعات انتشار

سال

در این مقاله شبیه سازی ( با دو نرم افزار MATLAB و Orcad در فضای ) fbpn و ساخت یک درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این درایور با استفاده از مدار قدرت سوئیچینگی و یک خازن و مدار کنترل میکروکنترلری ، روشی خاص را برای بدست آوردن مشخصات راندمان وگشتاور ماکزیمم به اجرا درمی آورد . در این روش به دو خازن راه انداز و دائم و نیز سوئیچ گری ز از مرکز ، دیگر نیازی نیست . نمونه آزمایشگاهی این درایور بوسیله یک خازن راه انداز و یک مدار قدرت سوئیچینگی دارای دوIGBTو یک مدار کنترل شامل میکروکنترلر PIC–16F877 ، ساخته شده است . در این مقاله علاوه بر موارد فوق برای نخستین بار الگوریتم کنترل پایدار کننده برای این نوع درایور ارائه شده است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی وشبیه سازی و ساخت درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم و ارائه الگوریتم کنترل پایدار کننده» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان