اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ژئوماتیک 81

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

کلمات کلیدی

معماری، توسعه، GIS، اینترنت، طراحی

ظهور اینترنت و سهولت دسترسی به اطلاعات موجود آن سبب گردیده تا اکثر سازمانهای دولتی و خصوصی اطلاعات خود را در این شبکه قرار دهند. بیش از 70% اطلاعات موجود داده های مکانی می باشند که ارائه این اطلاعات مکانی بر روی اینترنت مستلزم توسعه معماریو نرم افزارهای خاص همچون خادمهای نقشه ای گردیده است. در توسعه این سیستم های اطلاعاتی طراح امکان بهر جستن از انواع معماری ها، نرم افزارها و فرمتها را دارد. ولی انتخاب مناسبترین حالت که جواب گوی اهداف Web GIS باشد مستلزم اطلاع از نکات تکنیکی Web GIS و مزایا و معایب هر کدام از متدها در یک پروژه خاص است. در این تحقیق ابتدا تکنولوژی Web GIS از نظر معماری ، نقشه های اینترنتی و نرم افزار های متداول آن مورد بحث قرار گرفته و سپس مراحل توسعه یک Web GIS موفق بر شمرده شده و در انتها روند استفاده از این دست آورده ها رد طراحی پروژه Web GIS راههای کشور شرح داده شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تکنولوژی Web GIS و روش اجرا» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان