اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله آبياري و زهكشي ايران

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۳، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۲۲۶ تا صفحه‌ی ۲۳۷

راهنمای دریافت مقاله‌ی «توسعه و کاربرد مدل چند معیاره فازی قیمت گذاری آب در شبکه های آبیاری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۹۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۰۰۰ تومان