اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

درتاریخ ٣١ آگوست ١٩٦٨ زمین لرزه ای با بزرگای Mw =7\1 قسمت جنوبی استان خراسان را به لرزه درآورد. بر اثر این زمین لرزه در حدود ٧٠٠٠ تا ١٢٠٠٠ نفر از مردم کشته شدند و در حدود ٧٠٠٠٠ نفر بی خانمان شدند . یکی از گسلهای مهم ایران گسل دشت بیاض می باشد و این ناحیه چندین زلزله در قرن بیستم و فعالیتهای تاریخی بسیاری را تحمل کرده است . گسل دشت بیاض با راستای شرقی غربی در جنوب گسل درونه واقع گردیده است و ساز و کار به دست آمده برای آن گسلی امتداد لغز و چپگرد در شمال شرق ایران می باشد که حرکت چپگرد این گسل توسط گسیختگی سطحی ٨٠ کیلومتری ناشی از زمین لرزه 1968\31 ( آمبرسزو چالنکو، ١٩٦٩ ) و ٦٠ کیلومتری ناشی از زمین لرزه 1979\11\27 (حاجی پور و عبادی ، ١٩٨٠ ) مشخص شده است . توزیع چنین زلزله های مخربی در ناحیه دشت بیاض درک الگوهای تغییر شکل فعال را در این منطقه به دست می دهد. در این مقاله وضعیت تکتونیکی فعال شرق ایران و تکتونیک گسل دشت بیاض و همچنین زمین لرزه های وابسته به آن و خصوصا زلزله ٣١ اگوست ١٩٦٨ منطقه دشت بیاض (کانون بزرگی و ...) تحلیل میگردد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی گسل منطقه دشت بیاض، لرزه خیزی و تحلیل زلزله ٣١ آگوست ١٩٦٨ آن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان