اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۴ صفحه

کلمات کلیدی

In، time، Low، A، to

One of the geophysical methods is magnetic method that has been used in archaeological prospecting. This method is a primary survey at low cost and very fast in viewpoint of time without any damage to a site. This method has been used to map the historical site (Emarat Khosro) in Ghasr–e–Shirin in Kermanshah province. Total magnetic field and magnetic gradient field were used on this site. Interpretation of magnetic data indicates the location and depth of the walls.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تشخیص دیواره ها و تعیین عمق آنها در سایت باستانی عمارت خسرو با استفاده از روش مغناطیسی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان