اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله روانشناسي

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۲ (پياپي ۶۶)، سال

صفحات

۱۹ صفحه، از صفحه‌ی ۱۸۲ تا صفحه‌ی ۲۰۰

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ویژگی های روان سنجی ابزار سنجش رفتار مادرانه Q–sort» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۹۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۵۰۰۰ تومان