اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

طی دهة آینده سالانه بیش از 100 میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز جهان سرمایه گذاری خواه د شد که بخش اعظم آن در صنایع بالادستی نفت و گاز شامل اکتشاف، استخراج و بهره برداری خواهد بود . در حالی که با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی در جهان رشد تقاضا برای گاز طبیعی در دهة آینده سریعتر از سایر منابع انرژی خواهد بود ، با کاهش سهم کشورهای غیر عضو اوپک ، بازار نفت جهان بیش از گذشته به نفت کشورهای عضو اوپک و به ویژه خلیج فارس وابسته خواهد شد . کشورهای نفت خیز به ویژه کشورهای همسایة ایران در خلیج فارس و دریای خزر تلاش خواهند کرد تا با جذب سرمایه های خارجی ظرفیتهای تولید نفت و گاز خود را به سرعت توسعه دهند . عربستان سعودی با دارا بودن 3 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید بیشترین سعی خود را در گاز و صنایع پایین دستی نفت متمرکز خواهد کرد . کویت با یک سرمایه گذاری 7 میلیارددلاری از طریق مدیریت موثر ذخایر سعی در افزایش 500 هزار بشکه در روز بر ظرفیت تولید نفت خود دارد و به زودی ظرفیت تولید 50 میلیون متر مکعب گاز در روز را نیز خواهد داشت . قطر که سومین دارندة ذخایر گاز جهان پس از روسیه و ایران است با تاسیس دو شرکت مهم تولید گاز مایع طبیعی در دهة آینده به عنوان تولید کنندة بیش از 30 میلیون تن متان مایع در سال مطرح خواهد بود و برنامه ریزیهای وسیعی برای تسخیر بازارهای گاز جهان نموده است . حتی عراق نیز احتمالا با 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرفیت تولید خود را در دهة آینده به 6 میلیون بشکه در روز خواهد رساند و در زمینة گاز نیز با اجرای دو پروژه استراتژیک به یکی از بزرگترین صادر کنندگان گاز جهان تبدیل خواهد شد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقش قوانین و مقررات در نحوة تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان