اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

استان چهارمحال و بختیاری با حجم بارش 11\5 میلیارد متر مکعب یکی از نواحی پر بارش کشور است. سازندهای مارنی و رسی رخنمون یافته در قلمرو زمین ساختی زاگرس بلند و چین خورده از عوامل عمده تولید رسوب محسوب می گردند. از این رو شناخت ویژگی های مؤثر در فرسایش پذیری و طبقه بندی مارن ها، می تواند در اولویت بندی آن ها برای اقدامات و اتخاذ روش اصلاحی کمک شایانی نماید. در این تحقیق با استفاده از شبیه ساز باران، مقدار رسوب تولید شده سازند های مهم مارنی رسی استان شامل گورپی، پابده و میشان در مقابل باران مصنوعی(میانگین ۱۰ ساله استان) اندازه گیری شد.مقادیر رواناب و رسوب هر یک از سازندهای مارنی(در سه تکرار) اندازه گیری گردید. سپس طی مقایسه های آماری مشخص شد که سازندهای پابده با (46\8%) سازندهای میشان با (37\75%) و گورپی با (15\45%) به ترتیب بیشترین سهم را درتولید رسوب نسبت به سایر سازند های مختلف دارند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقش آب در فرسایش مارنها با استفاده از شبیه ساز باران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان