اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی مواد نو

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

تاکنون مطالعات فراوانی روی تفنگ های الگترونی مختلف انجام شده است اما در زمینه آنچه مربوط به چشمه های تولید کننده الکترون در این دستگاه ها است که نشان دهنده خصوصیات رفتاری می باشد، پژوهش های عمیق قابل ملاحظه ای انجام نشده است. از آنجاییکه چشمه های تولید کننده الکترون کاربرد فراوانی در فناوری هسته ای، صنعت، پزشکی و کشاورزی دارند، ما در این مقاله و در راستای طراحی و ساخت یک تفنگ الکترونی برای کاربرد در دستگاه جوشکاری الکترونی به منظور استفاده در فناوری هسته ای، هوا فضا و ... به بررسی چشمه تولید الکترون به روش گرما یونی برای مواد مختلف (شامل tungsten، Re–w، Th–w) به عنوان فیلامان می پردازیم. در این راستا از محاسبات رایانه ای برای آنالیز رفتار تابشی الکترونی این چشمه ها استفاده شده است. فیلامانی که ساخته ایم به صورت ورقه ای به ضخامت 0\01 cm و طول و عرض 1.5cm و 0.1cm می باشد. این فیلامان در ساخت تفنگ الکترونی kev چهارده در دستگاه جوشکاری الکترونی بکار می رود. در این مقاله چگالی جریان الکترون ها، توان تابشی، مقاومت ویژه، مقاومت، فشار بخار و نرخ تبخیر برای فیلامان های مورد نظر محاسبه و سپس رسم شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی و مقایسه فیلامان های تنگستن، توریم تنگستن و رنیوم تنگستن در طراحی تفنگ الکترونی برای کاربرد در دستگاه جوشکاری الکترونی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان