اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین همایش علوم و فنون دریایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۹ صفحه

کلمات کلیدی

شوری، آب، تراکم، روی، فسفر

سیانوباکترها نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و این امر منجر به افزایش تعداد آنها نسبت به سایر فیتوپلانکتونهای دیگر می شود. در این تحقیق تراکم سیانوباکترها و تاثیر تغییرات درجه حرارت، شوری، و مواد مغذی نیترات و فسفات بر روی آنها در دو اسکله شیلات و نفتی بندرعبارس مورد بررسی قرار گرفت. تراکم سیانوباکترها در اواخر بهار و اوایل تابستان به حداکثر می رسد. جریان آب گرم و درجه حرارت آب از عوامل اصلی کنترل کننده تراکم سیانوباکترها هستند. غلظت فسفر از g\1 02\0تا g\19\0 در این دو اسکله متغیر می باشد. غلظت نیترات نیز از g\101\0 تا g\121 اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان می دهند که تراکم سیانوباکترها در اثر کاهش غلظت مواد مغذی پایین می آید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی نوسانات ماهیانه تراکم سیانوباکترها در آبهای ساحلی شهر بندرعباس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان