اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سياست متعاليه

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال

چکیده فارسی:پرسش مقاله حاضر این است که با فرض پذیرش این که صدرالمتالهین واجد فلسفه سیاسی و به تبع فلسفه تاریخ است، عناصر و مولفه های آن چیست و مساله رابطه اصالت فرد و جامعه بر اساس حرکت جوهری در فلسفه وی چگونه تحلیل می شود؟ از این رو در نوشته حاضر، عناصری که در شکل گیری و تداوم جامعه حضور و نقش دارند مورد اشاره قرار گرفته و مطالب ضمن پرهیز از ورود به دیدگاه های مختلف در این زمینه با بحث حرکت و زمان، حرکت جوهری، عوامل محرک جامعه، و بحثی درباره فرد و جامعه و مساله سعادت ادامه یافته و سعی شده است دیدگاه ملاصدرا بر اساس حکمت متعالیه تبیین شود. از این رو در پاسخ به پرسش طرح شده، بر وجود جامعه تاکید شده و یادآور می شود که تولد انسان در جامعه اتفاق می افتد اما انسان به مرور از جامعه فاصله گرفته و فردیت خودش را شکل می دهد و در نهایت با اختیار خویش به سراغ جامعه می رود و جامعه ای انتخابی و ایمانی شکل می دهد. چکیده عربی:بعد القبول علی وجود الأسس الفلسفی للسیاسة، طبعا نعترف لأسس الفلسفی التاریخی فی فکرة صدرالمتألهین. ونأتی علی هذا لسؤال: ما هی عناصر تلک النظریة وکیف تنظر إصالة الفرد و علاقته بالمجتمع فی رؤیته الفلسفی، الحرکة الجوهریة؟هذه المقالة فی ضمن الاشارة علی عناصر الفعالة فی تکوین المجتمع الانسانی وبقائها، تدرس المباحث التالیة، مبحث الحرکة والزمان والحرکة الجوهریة والعناصر الفعالة فی حرکة المجتمع، مسئلة السعادة. وتسعی علی الدراسة حسب رؤیة صدرالمتألهین علی اساس الحرکة الجوهریة فی الحکمة المتعالیة. علی هذا الرصید ضمن التاکید علی موجودیة المجتمع، نتذکر أن الانسان یولد فی المجتمع ولکنه بمرور الزمان ینفصل تدریجا الی تفرده وتصنع فردیته وفی النهایة یرجع اختیاریا الی المجتمع ویصنع المجتمع المطلوب طبق أیمانه.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «عنوان فارسی: فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه (عنوان عربی: الفرد والمجتمع فی الحکمة السیاسیة المتعالیة)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۴۰۰ تومان