اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنگره تغذیه ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

کلمات کلیدی

ایران، زنان، کودکان، اقلیم، شیوع

در ایران کمبود ریز مغذیها از شیوع بالایی برخوردار است بررسی ملی تعیین وضعیت ریزمغذیهای آهن، روی، ویتامین A و D که در سال 1380 در گروه های سنی مختلف، در 11 اقلیم کشور انجام شده است حاکی از آن است که کم خونی در حدود 38درصد کودکان 15–23 ماهه وجود دارد و در برخی از مناطق به حدود 60 درصد در مناطق روستایی می رسد. مجموعه اطلاعات موجود حاکی از آن است که شیوع کم خونی در کودکان زیر 2 سال افزایش یافته است. مقایسه کم خونی و کمبود آهن در دختران نوجوان 14–20 ساله در طی دو بررسی کشوری در سال های 74 و 80 نشان می دهد که کم خونی از 31% به 28% و کمبود آهن از 39 به 25 درصد کاهش یافته است. اما همچنان مشکل از شیوع بالایی برخوردار است و در مورد زنان باردار مقایسه اطلاعات موجود نشان می دهد که کم خونی و کمبود آهن همچنین در این گروه قابل توجه است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «روند وضعیت ریز مغذیها در 10 سال اخیر در کشور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان