اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

اطلاعات انتشار

سال

کارآفرینی، مفهومی است که با خلقت بشر وجود داشته است. به زبان ساده، "کارآفرینی" همان فرآیند تاسیس و یا توسعه کسب و کار، بر مبنای یک فکر و ایده نو است. با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی در اقتصادهای نوین (ایجاد شرکت های کوچک و متوسط)، کشورهای مختلف، برنامه های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک دیده اند تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی شان را ادامه دهند. لذا، شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگیهای منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان شغلی یک فرد، در دنایی امروزین به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، محسوب می شود، به گونه ای که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی تولید و توسعه اقتصادی و از سوی پرورش دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایه گذاری و بهره وری در نیروی انسانی تلقی می گردد. از همین رو مقاله حاضر نیز با دیدگاه توصیفی– تحلیلی، مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها را بر شمرده و به تشریح هر یک از آنها می پردازد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی: عوامل و مولفه ها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان