اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

کلمات کلیدی

مدیریت، معماری، نگرش، روی، تولید

نگرش مدیریت سنتی در مطالعات بهبود محصول، مبتنی بر رویکرد اجزاء – محور بوده است. در این رویکرد کلیه فرآ یندهای تولید اجزاء مورد بازبینی واقع شده و مدیریت بهبود در قالب "صرف هزینه متناسب با اجزاء " معنا می یافت.در معماری مدیریت نوین "دستیابی به کارکردهای مورد انتظار با صرف کمترین هزینه" را ارزش نامیدهاند. در مفهوم این تعریف، روح رویکرد کارکرد – محور و ضرورت ایجاد تعادل بین کارکردهای کسب شده و منابع مصرف شده نهفته است. در این رویکرد کلیه کارکردهای یک محصول مورد تحلیل واقع شده و مدیریت بهبود در قالب بازآفرینی معنا مییابد. از آنجا که در مدیریت نوین، شناسائی و حذف موداها – هر آنچه که منابع را صرف نموده ولی ارزش جدیدی تولید نمی کند– یک ضرورت بنیادین است و شناسائی هزینه کارکردها موضوعی حائز اهمیت میباشد؛ در این مقاله روش توزیع هزینه یک محصول بر روی کارکردهای آن مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در قالب یک مورد نمونه، روش تخصیص هزینه اجزاء گاردریل به کارکردهای آن ارائه کرده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «معرفی مدل هزینه کارکرد _ محور مورد نمونه گاردریل» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان