اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

تابستان- شماره ۱۸، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۰ تا صفحه‌ی ۲۵

کلمات کلیدی

حماسه، ضد حماسه، بهمن‌نامه

فردوسی،حکیم بزرگ با دانش سرشار و تیزهوشی و هنرمندی، داستان‌های باستان را از دیدگاه‌های گوناگون بررسی کرد و آنچه جنبه‌ حماسی داشت،برگزید.و دیگر داستانها را که حماسی نبودند یا ضد حماسی بودند کنار نهاد اما دیگران گمان بردند که فردوسی فرصت منظوم‌ ساختن این داستانها را نیافته و بدین ترتیب اقدام به نظم این‌گونه داستانها نمودند،از جمله این داستانها،بهمن‌نامه است سرودهء ایرانشاه بن ابی الخیر که‌ داستانی ضد حماسی است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آیا بهمن نامه حماسه ملی است؟» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۹۰۰ تومان