اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

اطلاعات انتشار

سال

برای احداث خطوط نفت و گاز لوله های فولادی به صورت سر به سر به یکدیگر جوش داده می شوند. با توجه به حساسیت لوله های نفت و گاز و هزینه گزاف ناشی از حوادث احتمالی خطوط لوله، ضروری است که کلیه جوش ها به منظور اطمینان از سلامت و عدم وجود هر گونه عیب در آنها، مورد بازرسی کامل قرار گیرند. در سالهای اخیر استفاده از سیستم های فراصوتی اتوماتیک برای بازرسی جوش سر به سر لوله های نفت و گاز به سرعت توسعه یافته و این سیسستم ها تا حد زیادی جایگزین روش سنتی پرتونگاری (رادیوگرافی) شد هاند. در این مقاله ضمن بررسی بخشهای مختلف یک سیستم فراصوتی اتوماتیک بازرسی جوش سر به سر لوله و تشریح اصول حاکم بر آن، مراحل طراحی این یک سیستم فراصوتی اتوماتیک جوش سر به سر لوله تشریح خواهد گردید. طراحی آرایش پروب های فراصوتی در سیستم اتوماتیک بازرسی جوش براساس از روش تفکیک نواحی صورت می گیرد. یک پخ جوش معین در نظر گرفته خواهد شد و دو نوع طراحی متفاوت جهت آرایش پروب ها مطرح و با یکدیگر مقایسه م یگردند. با توجه به لزوم پیروی از ملزومات و توصیه های استانداردهای بین المللی در انجام این طراحی، این استانداردها به اختصار بررسی و چگونگی انطباق طراحی انجام شده با ملزومات این استانداردها تشریح خواهد شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی یک سیستم فراصوتی اتوماتیک برای بازرسی جوش سر به سر لوله» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان