اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

در خلال سال های اخیر که تغییرات سریع محیطی، حیات بسیاری از سازمان ها را تهدید می کند تحولات و تغییرات سریع تکنولوژی و انفجار اطلاعات باعث گردیده که سازمان ها فشار بیشتری را برای باقی ماندن در محیط رقابتی کنونی متحمل شوند از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات با در اختیار گذاشتن راه های مختلف کسب برتری، موجب گشته است تا سازمان ها تنها از طریق افزایش سطح هوشمندی رقابتی خود و بکارگیری اطلاعات بروز، بتوانند بر رقیبان خود غلبه کنند هدف از پژوهش حاضر که به صورت کتابخانه ای انجام شده است بررسی هوش رقابتی و تاثیر آن در کشب مزیت رقابتی است در این مقاله به بررسیع وامل تاثیر گذار بر مزیت رقابتی که بوسیله هوش رقابتی ایجاد می شوند می پردازیم. نتایج نشان می دهد که هوش رقابتی یکی از تکنیک های مهم در کسب مزیت رقابتی است هوشمندی رقابتیم دیران را با اطلاعات ارزشمند برای بهبود کیفیت تصمیم گیری تجهیز می کند و تاثیر مثبتی بر رقابت پذیری شرکت دارد. هوش رقابتی ارتباط مثبت با رشد و سطح بالای عملکرد و کیفیت شرکت برای دستیابی به موقعیت قوی در بازار و رسیدن به توانایی در برابر رقبایش است که باعث حفظ مزیت رقابتی می شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقش هوش رقابتی در کسب مزیت رقابتی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان