اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

در این مطالعه، پایداری آیروالاستیک پره بدون مفصل هلی کوپتر و تحت اثر تغییر شک لهای بزرگ هندسی مورد تحلیل واقع شده است. برای محاسبه بارهای آیرودینامیکی از روش عددی اجزای مرزی بر مبنای حل جریان پتانسیل استفاده شده است. با توجه به ماهیت غیر خطی معادلات آیروالاستیک، ابتدا تغییر مکانهای حالت تعادل استاتیکی پره با استفاده از روش نیوتن–رافسون محاسبه شده و سپس با کمک تئوری اغتشاشات کوچک، معادلات حاکم حول وضعیت تعادل، خطی سازی شده است. این روش منجر به ایجاد یک دستگاه معادلات مقدار ویژه بر حسب متغیرهای سازه ای و آیرودینامیکی می شود که به کمک آن می توان تحلیل آیروالاستیک پره را انجام داد. نتایج حاصل از این مطالعه شامل بررسی تاثیر پارامترهایی مانند زوایای پیچش کلکتیو و پیش مخروطی، سفتی پیچشی و خمشی روی ناپایداری پره ارائه شده و با نتایج حاصل از اعمال الگوی آیرودینامیکی دو بعدی مقایسه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل آیروالاستیک پره هلی کوپتر در حالت پرواز درجا توسط الگوی آیرودینامیکی اجزای مرزی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان