اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران

اطلاعات انتشار

سال

امروزه یکی از مشکلات مهم باغداران پسته سرمازدگی محصول این درخت سیستم های مقابله با این پدیده گردیده است. با توجه به اینکه هم اکنون درخت پسته بیش از 440 هزار هکتار معادل 17 % از سطح باغ های کشور به خود اختصاص داده است و با توجه به صادراتی بودن آن، ارزش اقتصادی بسیاری برای کشور ایجاد می شایسته است در این خصوص تدابیری اندیشه شود. در حال حاضریکی از تکنولژی های مطرح و پیشرو کشاورزی دقیق است مزیت اصلی این سیستم، بهره وری دقیق و کارآمد از نهاده ها و مدیریت منطقه ای منابع موجود میباشد. این تحقیق در یک باغ پسته واقع در شرق شهر کرمان انجام شد که پس از انتخاب و مشخص نمودن نقاطی در باغ و ثبت موقعیت نقاط به وسیله یک گیرنده GPS با استفاده از نرم افزار Surfer نقشه های دمایی باغ تهیه گردید. به سادگی میتوان دریافت در منتهی الیه ضلع جنوب غربی(نقطه A ) و شمالی باغ (نقطه C )، بیشترین ریسک سرمازدگی وجود دارد که میتوان با تعیین موقعیت مناسب برای استقرار دستگاه چاهک معکوس را مشخص نمود. این سیستم می تواند از خسارت ناشی از پدیده سرمازدگی در باغ جلوگیری کرده و به طور متوسط دمای باغ را تا 2 درجه سانتیگراد افزایش دهد. هدف از بکار گیری این روش، مکان یابی دقیق و فراهم آوردن امکان دسترسی همگانی به این نوع مکان یابی و همچنین کاهش هزینه ها در خریداری، نگهداری و یا اجاره این نوع سیستم می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کنترل سرمازدگی پسته با استفاده از کشاورزی دقیق» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان