اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

امروزه نقش رودخانه های طبیعی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین آب و انرژی مورد نیاز بشر، انکار ناپذیر می باشد. از آنجایی که اکثر رودخانه های موجود در طبیعت دارای مسیرهای قوسی می باشند، بنابراین جهت مطالعه رفتار یک رودخانه لازم است تا الگوی جریان حاکم بر قوس ها کاملا شناخته شود. با وورد جریان به قوس رودخانه، در اثر اعمال نیروی جانب مرکز و اندرکنش آن با سایر نیروهای حاکم بر میدان، جریان ثانویه ایجاد شده و باعث باز توزیع مومنتم طولی جریان در جهت عرضی مقطع می شود. نقش جریان ثانویه در مسیر های قوسی شکل به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده جریان سه بعدی در این مسرها بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق چگونگی رشد و استهلاک جریان ثانویه در یک فلوم آزمایشگاهی با زاویه مرکزی 90 درجه به صورت عددی مدلسازی شده و با اندازه گیری های دو بعدی آزمایشگاهی در شرایط قوس تنها و نیز قوس تحت تأثیر حضور آبشکن مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از مقایسه مدلسازی عددی و آزمایشگاهی نشان می دهد که مدل عددی SSIIM به خوبی قادر به شناخت نحوه تغییرات جریان ثانویه در کانال با قوس 90 درجه می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی آزمایشگاهی و عددی تغییرات جریان ثانویه در کانال 90 درجه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان