اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مديريت شهري

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۱۴ , شماره  ۳۸، سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۹۷ تا صفحه‌ی ۲۱۴

راهنمای دریافت مقاله‌ی «عوامل موثر بر تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در شهر زنجان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۴۰۰ تومان