اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۴۶ , شماره  ۱، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۶۱ تا صفحه‌ی ۷۳

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازهای بر اساس برش های آلفای نامحدود)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان