اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

کلمات کلیدی

عمق نفوذ، تست بلوک، پروب

همانطور که واضح است پرچ ها (RIVET) نقش مهمی در تشکیل شاکلهی اصلی هواپیما دارند . زیرا بوسیله پرچ ها ست که فریم های مختلف هواپیما بهم متصل شده و شکل میگیرند . از طرفی اکثر پرچ ها بدلیل تماس بسیار زیاد با جو در معرض بوجود آمدن بیشترین عیوب قرار دارند . از این رو تست پرچ ها باید بسیار دقیق و منظم انجام گیرد تا از ایجاد صدمه شدید به هواپیما جلوگیری شود . از آنجاییکه تستهای غیر مخرب نظیر تست مایعات نافذ ( به دلیل داشتن پوشش رنگ) یا رادیو گرافی ( به دلیل سطحی بودن ترکها) و آلترا سونیک (بدلیل مواضعی که جای قرار گرفتن پروب مناسب وجود ندارد ) برای تست پرچ ها محدودیت دارند ، از تست جریان گردابی (Eddy Current ) استفاده میشود البته تست جریان گردابی بر روی پرچ ها نیاز به تست بلوکهایی دارد که به کمک آنها بتوان دستگاه موجود را برای دیدن عیوب مختلف کالیبره کرد. در این مقاله چند نمونه تست بلوک مورد نیاز جهت بررسی عیوبی مانند ترک و خوردگی بررسی میشوند.همچنین نتایج تست جریان گردابی با دستگاههای مختلفی مانند Nortec 19e Nortec 30eddyscan, Zetec با هم مقایسه میشوند تا احتمال آشکار سازی عیوب (POD) توسط دستگاههای مختلف تعیین گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «هواپیما و بررسی احتمال انجام تست جریان گردابی بر روی پرچهای آشکار سازی عیوب (POD) موجود در آنها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان