اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

سد چغاخور در استان چهارمحال بختیاری و در جنوب غربی بروجن واقع شده است. حجم فعلی مخزن این سد 45 میلیون متر مکعب بوده و با 5 متر افزایش ارتفاع، حجم آن در حدود 123 میلیون متر مکعب خواهد شد. در این تحقیق جهت شناخت کیفی آب دریاچه از آبراهه های منتهی به آن و دو نقطه در پایین دست آن به مدت 9 ماه نمونه برداری و آنالیز صورت گرفته است. با استفاده از روش های تجربی و شاخصهای فرود، موقعیت جغرافیایی و زمان ماند نیز تحلیل های مربوطه انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که غلظت مواد مغذی در برخی از آبراهه ها بیش از حد مجاز می باشد و در طول زمان شدت غنی شدن دریاچه از مواد مغذی افزایش می یابد و این افزایش منجر به کاهش زلالیت آب، کاهش مقدار اکسیژن محلول، تشکیل حبابهای گاز هیدروژن سولفوره و اتان در سطح آب دریاچه و آزاد شدن آهن، منگنز در آب شده و همچنین باعث رشد و توسعه پلانکتونها و علف های هرز می گردد. آثار دیگر این کاهش کیفیت آب شامل افزایش هزینه تصفیه و گندزدایی آب، گرفتگی فیلترها در سیستم های صنعتی و خوردگی در سیستم های انتقال آب می باشد. از طرف دیگر با توجه به افزایش ارتفاع سد و کاربری اراضی پیرامون آن، شرایط آتی دریاچه نیز با استفاده از روابط تجربی بررسی شده که نتایج نشان می دهد لایه بندی حرارتی نسبتا زیاد فعلی با کاهش بسیار کمی همچنان باقی خواهد ماند. این تفاوت درجه حرارت می تواند بر دمای خروجی آب مخزن تاثیر زیادی داشته و منجر به کاهش قدرت پالایی رودخانه پایین دست گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی پدیده تغذیه گرایی و لایه بندی حرارتی در مخزن سد چغاخور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان