اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

کلمات کلیدی

زباله سوز، SOx، NOx، cox، گازطبیعی، کوره، CFD

در شرکت های پالایش گاز یا در واحد های بازیافت گوگرد قسمتی به نام زبال هسوز وجود دارد که وظیفه این قسمت سوزانیدن و از بین بردن گازهای زائد تولیدشده در فرآیند است. خوراک اصلی این واحد معمولاً H2S و کربن دی اکسید است که در مجاورت گاز طبیعی به عنوان سوخت، محترق شده و به ترکیبات کم خطرتری نظیر SO2 و SO3 تبدیل می شود. اهمیت این واحد زمانی مشخص می شود که بدانیم این واحد آخرین حلقه فرآیند و پلی بین گاز های خطرناک و محیط زیست است. از آنجایی که سیستم زبال هسوزهای موجود در شرکت های پالایش کشور قدیمی هستند اغلب این واحد ها با مشکلاتی نظیر سوختن ناقص، نبود سیستم کنترلی مناسب برای اندازه گیری و بهینه کردن دبی جریان های ورودی و خروجی و وجود آلاینده هایی نظیر کربن مونوکسید و اکسید های ازت و غیره، دست وپنجه نرم می کنند. در این پژوهش اثر میزان هوای ورودی روی فرایند احتراق در یک کوره زباله سوز توسط شبی هسازی در نرم افزار Fluent مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی نشان داد که افزایش دبی هوا می تواند میزان CO و H2S را کاهش دهد ولی به ناچار میزان ترکیبات NOx افزایش می یابد پس تعیین دبی بهینه مستلزم برقراری تعادل بین خروج آلاینده هاست. در نهایت راه کار هایی برای بهینه سازی عملکرد واحد ارائه شده و محدوده دبی بهینه هوای اضافی در کوره مشخص شده است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثر دبی هوای ورودی روی عملکرد یک زباله سوز صنعتی:مطالعه موردی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان