اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران

اطلاعات انتشار

سال

مقاله حاضر، به تحقیقاتی در زمینه بررسی پوشش گیاهی و عوامل اکولوژیکی مؤثر بر تالاب بوجاق و کیاشهر پرداخته است. این تالابها در پارک ملی بوجاق استان گیلان قرار دارند، ارتفاع این منطقه به طور متوسط ۶۲ متر پایین تر از سطح دریای آزاد است، که در 6 کیلومتری شمال غرب کیاشهر در ضلع غربی رودخانه سفیدرود قرار دارد. این پارک ملی در37درجه و 27دقیقه شمالی و49درجه و 54دقیقه شرقی درشمال شرق شهر رشت واقع گردیده است. سیمای طبیعی پارک ملی بوجاق شامل عوامل اکولوژیکی مناطق دریایی تا عمق 6 متر، ساحل دریای – تالابی، تالاب، اراضی چمن زاری و عوامل بیولوژیکی شامل پوشش گیاهی گیاهان آبزی، کنار آبزی، خشکی است.میانگین سالیانه دما15\6سانتیگراد و میانگین بارندگی سالانه آن145\6میلیمتر است. برای انجام این پروژه، ابتدا پلات_هایی درجهات مختلف برای تحقیق و بررسی پوشش گیاهی تالاب استفاده گردید و برای تأثیر عوامل و فاکتورهای محیطی نمونه برداری آب نیز انجام شد. مشاهده شد که فاکتورهای محیطی خصوصا ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی آب و نیز فعالیتهای انسانی موجب تغییراتی در پوشش گیاهی این تالاب گردید. همچنین تالاب در معرض خطرات زیست محیطی متعددی قرار گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اهمیت زیست محیطی وارزش_های اکولوژیکی اکوسیستم آبی پارک ملی بوجاق کیاشهراستان گیلان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان