اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق)

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴، سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۸۵ تا صفحه‌ی ۱۰۲

امروزه دنیای موسیقی و هوش مصنوعی به واسطه پژوهش های انجام شده در هر دو حوزه به هم نزدیک تر شده اند. ساخت موسیقی با استفاده از راه کارهای موجود در هوش مصنوعی، زمینه پژوهشی جدیدی را ایجاد کرده است. ساخت خودکار موسیقی علاوه بر اینکه ما را در شناخت بهتر چگونگی تفکر موسیقیایی انسان یاری خواهد کرد، کمک شایان توجهی به آهنگ سازان و موسیقی دانان در بهبود تئوری های موسیقی با استفاده از قدرت محاسباتی کامپیوترها می کند و آهنگ سازان را نیز از آهنگ سازی های «نت به نت» رها خواهد ساخت. در این پژوهش، به ساخت موسیقی به شکل خودکار پرداخته می شود. ابتدا، با استفاده از زنجیره مارکوف و سیستم های لیندن مایر، یک سیستم آهنگ سازی خودکار پیاده سازی می شود که به دلیل ماهیت روش های مورد استفاده، به شکل بدون تنوع به تولید موسیقی می پردازد. ولی بر اساس الگوریتم ژنتیک با استفاده از جهش یکنواخت و توجه به برازندگی قطعه براساس آکوردها، نتایج سریع به سمت قطعات بهتر می روند. خلاقیت در ساخت موسیقی فراتر از مرزهای کنونی هوش مصنوعی است و برای دست یابی به نتایج بهتر، کار بسیاری در این زمینه هنوز پیش رو است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ساخت هوشمند موسیقی با الگوریتم ژنتیک مبتنی بر جهش یکنواخت موتیف» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۴۰۰ تومان