اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

توسعه تاسيسات و تجهيزات

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اولین کنفرانس بین المللی ماندگاری، ظرفیت سازی و توانمندسازی شرکت ها و سازمان های پروژه محور با رویکرد صنعت احداث» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان