اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

شريف ويژه مهندسي عمران

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۳۱-۲ , شماره  ۳/۱، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۳۹ تا صفحه‌ی ۵۰

در این نوشتار، تاثیر سرباره تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان در تورم، حدود اتربرگ و مقاومت فشاری کائولینیت و کائولینیت تثبیت شده با آهک تحت شرایط خشک و پس از تورم )اشباع شدن( مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مقادیر 1، 3 و 5 درصد آهک و 10، 15 و 20 درصد سرباره با کائولینیت مخلوط و پس از 1، 7، 28 و 90 روز عمل آوری تحت دمای 35 درجه سانتی گراد، نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که تورم، مقاومت فشاری و خصوصیات خمیری نمونه های تثبیت شده با آهک و سرباره به صورت هم زمان در مقایسه با نمونه های تثبیت نشده و تثبیت شده با آهک به مقدار چشم گیری بهبود یافته است. بهبود این خصوصیات در نمونه های تثبیت شده، به مقدار سرباره، آهک و مدت زمان عمل آوری بستگی دارد. میزان تورم و مقاومت نمونه های کائولینیت تثبیت نشده به ترتیب %4.85 و 4.8 کیلوگرم بر سانتی مترمربع و نمونه های تثبیت شده با 5% آهک و 20% سرباره به ترتیب %0.14 و 46.58 کیلوگرم بر سانتی مترمربع تعیین شده است، که بیان گر %3527 کاهش در تورم و %970 افزایش در مقاومت است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر سرباره فولادسازی در خصوصیات مقاومتی و پایداری حجمی خاک های رسی تثبیت شده با آهک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان