اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

السنة ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۳۴۵ تا صفحه‌ی ۳۵۴

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «BEDOUIN SEDENTARIZATION IN AL – QASIM REGION SAUDI ARABIA» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۰۵۰۰ تومان