اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فضاي جغرافيايي

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۵۴، سال

صفحات

۲۴ صفحه، از صفحه‌ی ۲۳۷ تا صفحه‌ی ۲۶۰

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیلی بر همبستگی بین الگوی حکمروایی شایسته شهری و میزان مشارکت شهروندی (مطالعه موردی شهر شیراز)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۸۰۰ تومان