اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

اطلاعات انتشار

سال

شبکه های حسگر بیسم با سرعت قابل توجهی در حال گسترش هستند. حسگرها به دلیل فراگیری در محیط های خشن ودور از دسترس ممکن است خراب شوند یا از کار بیفتند، به همین دلیل از کار افتادن آن ها روی کارایی شبکه اثر می گذارد، بنابراین یکی از ملزومات مهم در شبکه های حسگر بیسیم تحمل پذیری خطا می باشد که بایدتا حد امکان افزایش یابد. در شبکه های حسگر بیسیم که از معماری خوشه بندی استفاده می کنند. سرخوشه مهمی را در خوشه ایفامی کند و بایستی تحمل پذیری خطا در سرخوشه افزایش یابد. چون اگر سرخوشه خراب شود، ارتباط حسگرهای عضوخوشه با سرخوشه قطع می شود، درنتیجه ارتباط اعضا با شبکه نیز قطع می شود. براساس منطق فازی انجام می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی از نظر بازیابی سرخوشه، مصرف انرژی و طول عمر شبکه نسبت به الگوریتم SHC بهتر عمل می کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تشخیص و بازیابی خرابی سرخوشه با استفاده از منطق فازی در شبکه های حسگربیسیم خوشه بندی شده» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان