اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

در این مقاله به بررسی تاثیر مدل ماده ای که برای مدلسازی لاستیک تایر استفاده می شود، بر ارتعاشات تایر، پرداخته می شود. برای بررسی این موضوع لاستیک تایر در مدل های مختلف مدل شده است، این مدلها شامل الاستیک، هایپرالاستیک و ویسکوالاستیک می باشد. برای سایر اجزا نیز مدل کامپوزیتی از تایر ساخته شده است. در این مدل لاستیک تایر به عنوان ماتریس و سایر اجزا به صورت فیبر در بستر این ماده ایجاد شده اند. مدلسازی ارتعاشت تایر نیز به صورت اعمال یک نیروی به صورت پله به مجموعه تایر و مدلسازی ارتعاشات آزاد آن انجام شده است. نتایج نشان می دهد که الزاما ارتعاشات تایر غیرخطی می باشد و مدلسازی لاستیک به صورت ویسکوالاستیک به طور کلی بهترین مدل برای ارتعاشات تایر می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر مدل سازی لاستیک تایر در حالت های مختلف ماده بر ارتعاشات تایر و تاثیر آن بر مقادیر میرایی و سختی تایر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان