اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

In this paper, we report the use of Pt binary and ternary alloys prepared by alloying of Pt with transition metals, as catalysts for fabricating of gas diffusion electrodes (GDEs). The electrocatalytic properties for the oxygen reduction reaction (ORR) we<\div>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Fabrication of Gas Diffusion Electrodes using Carbon Nanotube–Supported Pt Alloys» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان