اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۷ صفحه

توضیح سیویلیکا: [به دلیل وجود مشکل در نمایش یکی از جداول، فایل کامل مقاله از پایگاه سیویلیکا حذف شد.]
به منظور ارزیابی عملکرد ساز ههای نسبتاً قدیمی یا ساز ههایی که در مرحله خرابی پیشرفته هستند، بررسی وضعیت موجود غالباً ضروری است. هدف این ارزیابی ب هدست آوردن اطلاعات درمورد وسعت خرابی، تعیین علت و اهمیت آن خرابی است. این اطلاعات را تنها میتوان ازطریق بازبینی اصولی و منظم گزارش های بهر ه برداری، جزئیات ساخت و طراحی اصلی ساز ه به دست آورد. برخی از ساز ههای بتنی در مکانهای صنعتی و دریایی وبدلیل فعالیت های مختلف و عدم توجه به موقع در معرض آسیب دیدگی متنوعی قرار دارند. این آسیب دیدگی ها باعث تغییرات ناسازگار در خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی بتن گردیده و معمولاً با متلاشی شدن اجزاء بتن همراه میباشد. اگرچه این حقیقت وجود دارد که بسیاری از ساز ه های بتنی از نقطه نظر دوام در طی زمان آسیب دیده، که شدت آن متأثر از فاکتورهای متعددی میباشد. متأسفانه عدم توجه به موقع و شناسایی علل خرابی های بتن، به خصوص درجایی که بازرسی های پریودیک در زمان های معمول انجام نشده است، صدمات جبرا نناپذیری را به ساز ههای بتنی وارد کرده و برآورد خسارات اقتصادی دراثر چنین خرابی هایی مقادیر بالایی از هزینه های تعمیر را به خود اختصاص خواهد داد.بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن مفاهیم عمر مفید و طراحی دوام این سازه ها، پایش سازههای بتنی شامل برنامه ریزی جهت نگهداری در دوران بهره برداری، بازرسی های پریودیک و متناوب و جلوگیری به موقع توسعه خرابی ها از مهمترین عوامل افزایش عمر مفید سازه های بتنی میباشد. لذا به منظور رسیدن به یک تشخیص مناسب و واقعی علت خرابی و تهیه استراتژی های بازبینی، نگهداری و تعمیر همراه با معیارهای قابل قبول در سازه های بتنی تحقیقات حاضر در چهار مرحله روشهای ارزیابی، برنامه ریزی بازرسی ها، معیارهای انتخاب مواد و روشهای تعمیراتی، و تهیه یک سیستم مدیریت پایش سازههای بتنی به منظور بازرسی و بازبینی مطابق با مکانیزم های خرابی انجام شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدیریت پایش سازه های بتنی به منظور بازبینی و ارزیابی دور های آنها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان