اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

کلمات کلیدی

0

در این طرح ابتکاری که با حمایت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان انجام و ثبت گردید روش نوینی جهت اخذ عوارض پارکینگ از وسایل نقلیه شخصی و ارتقاء خدمات حمل و نقل عمومی در گذرهای اصلی کلان شهرها تشریح شده که علاوه بر مشکلات روشهای قدیمی، مزایا و قابلیتهای ویژه این روش همراه با ابزارهای مورد نیاز بیان گردیده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سیستم کارت پارک الکترونیکی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان