اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

اقلیم نتیجه تأثیر توام پدیده‌های هواشناسی است و حالت متوسط هوا را در ناحیه‌ای دلخواه به تصویر می‌کشد. اقلیم معانی گسترده‌ای داشته و علاوه بر پارامترهای هواشناسی، محموعه عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد. در مطالعات اقلیم‌شناسی، بر حسب نوع و اهداف، یک یا چند عامل اقلیمی، پایه و اساس طبقه‌بندی قرار می‌گیرد و می‌توان گفت امروزه روشهای مختلفی برای طبقه‌بندی اقلیمی توسط محققین مختلف پایه‌ریزی شده است. این تحقیق به‌دنبال استفاده از سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در ریزپهنه بندی اقلیمی حوضه آبریز سد رزه بیرجند، واقع در استان خراسان جنوبی، که جزئی از حوضه آبریز هامون رودخانه هیرمند است، می‌باشد. در این راستا با در دست داشتن اطلاعات پایه مطالعات هواشناسی و آمار بلند مدت ایستگاه‌های هواشناسی و هیدرولوژی، و نیز به کمک محاسبات سلولی در نرم‌افزارهای GIS، به ریز پهنه‌بندی اقلیمی حوضه مذکور به دو روش دومارتن و آمبرژه پرداخته می‌شود. در آخر نتایج روش کلاسیک و GIS با هم مقایسه می‌شوند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربرد سامانه اطلاعات مکانی ( GIS) در ریز پهنه‌بندی اقلیمی مناطق خشک و کم‌آب با مطالعه موردی حوضه آبریز سد رزه بیرجند» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان