اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

اطلاعات انتشار

سال

آسیب شناسی حرکتی است انقلابی در جهت رسیدن به مطلوب، و همیشه جنبه در مانی ندارد بلکه حرکت در جهت توسعه نیز از ویژگی هایی است که توسط آن محقق می شود. مدیران مبتکر ، خلاق و مسئولیت پذیر همیشه از ازریابی استقبال می کنند چرا که آن نه تنها خطری برای خود احساس نمی کنند بلکه از آن به عنوان راستی آزمایی عملکرد خود و حتی اصلاح برخی از روش ها و شیوها در جهت رسیدن به اهداف، یاد می کنند . در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم، رویکردها و الگوهای آسیب شناسی ، صنعت فرش کشور را به لحاظ اهمیت اقتصادی مختلف جامعه مورد تحلیل قرار داده و برای توسعه صادرات و در نتیجه توسعه اقتصادی صنعت فرش کشور ، مرکز ملی فرش را مورد آسیب شناسی قرار داده ایم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آسیب شناسی سازمانی و صادرات (نمونه فرش دستباف)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان