اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۶ صفحه

امروزه با توسعه فزآینده فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک به صورت یکی از ابزارهای محوری در جهت فعالیتهای تجارت در آمده است. در طی 5 سال گذشته استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات سالانه 23% رشد داشته و پیش بینی شده است که این رشد سالانه با نرخی معادل 36% رو به افزایش است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «فناوری اطلاعات استراتژی توسعه پایدار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان