اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

اطلاعات انتشار

سال

در این مقاله سعی شده تا به نقش مدیریت به عنوان مهمترین عامل موفقیت و شکست برنامه ریزیهای استراتژیک پرداخته شود. ابتدا به نقش مدیریت در مراحل تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک و عوامل موثر بر موفقیت و شکست این برنامه ها اشاره شده است . همچنین از تعهد مدیر ارشد، استراتژی توسعه، مدیریت تغییر، مهندسی مجدد، سازمان یادگیرنده و مدیریت کیفیت جامع که اتباط متقابلی با برنامه ریزی استراتژیک دارد و تاثیر مستقیمی که مدیریت بر آنها دارد مواردی ذکر گردیده است. با کنکاش در تجربیات دیگران و ارائه ی مستند آنها می تواند فرآیند تعلیم مدیریت را تقویت کرد. هیچ موضوعی برای مدیریت، رضایت بخشی تر از آن نیست که از موفقیتها و ناکامیهای سایر سازمانها و مدیران دیگر، اطلاع کسب کند. این مقاله برای اولین بار، مجموعه کاملی از عوامل تاثیرگذار و مرتبط با نقش مدیریت در موفقیت و شکست برنامه ریزی استراتژیک را ارائه داده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدیریت مهمترین عامل موفقیت و یا شکست برنامه ریزی استراتژیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان