اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

جهت پایش خشکسالی در استان ابتدا آمار بارش ماهانه و سالانه کلیه ایستگاههای مستقر در سطح استان بررسی، تکمیل، بازسازی و برای یک دوره زمانی مشترک 15ساله (1386–1371شمسی) آماده گردید و شاخص خشکسالی (SPI) برای گام‌های زمانی 6، 9 و 12 ماهه بدست آمد، نتایج نشان می‌دهد شدیدترین خشکسالی در سال 1377 و مربوط به ایستگاه پلدختر بوده همچنین بر اساس نقشه‌های پهنه‌بندی خشکسالی مشخص می‌شود که نقاط جنوب غرب و شرق استان نسبت به سایر مناطق دارای خشکسالی شدیدتری هستند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی خشکسالی استان لرستان به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان