اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

یکی از روش‌های رایج بهینه‌سازی سیستم‌های ساخت و تولید، استفاده از شبیه‌سازی است. در بسیاری از موارد می‌توان نتایج حاصل از شبیه‌سازی را به راحتی تحلیل کرد؛ اما در برخی موارد لازم است تا با در نظر گرفتن معیارهای احتمالاً در تضاد با هم، به تفسیر نتایج پرداخت. تحقیق حاضر به دنبال حل یک مسئله FSMP در چنین شرایطی است. شرایط مسئله به گونه‌ای است که نیاز به یافتن بهترین جواب از یک فضای حل موجه گسسته است. برای یافتن بهترین جواب از میان گزینه‌های موجود (نقاط موجه برای جواب) و معیارهای مثبت و منفی (که در تضاد با هم هستند) این تحقیق از تحلیل پوششی داده‌ها استفاده کرده است. برخلاف حالت‌های معمول که تنها از یکی از مدلهای DEA3 برای رتبه‌بندی استفاده می‌شود، در این مقاله نتایج 2 مدل مناسب با هم ترکیب شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «انتخاب بهترین سناریو در یک مسئله FSMP با استفاده از شبیه‌سازی و تحلیل پوششی داده‌ها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان