اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

اطلاعات انتشار

سال

تعیین چگالی‌های ناشناخته در بسیاری از کاربردها نظیر مدل‌های بیزی پیچیده تنها به کمک شبیه‌سازی ممکن بوده و در این میان روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکفی (MCMC) بیشترین سهم را دارند. در روش مونت کارلو نمونه‌هایی از توزیع مطلوب استخراج نموده و میانگین‌های نمونه‌ای را برای تقریب امید ریاضی به کار می‌بریم. روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکفی، نمونه‌ها را با استفاده از ساختن یک زنجیر مارکف و نمونه‌گیری از آن پس از نیل به حالت ایستایی انتخاب می‌کنند. از آنجا که حل مثالهای کاربردی به کمک انواع مختلفی از این روش‌ها، ایده‌ای نو در انتخاب بهترین روش را در اختیار محقق می‌نهد، ضمن مروری بر این روش‌ها و استفاده از آن‌ها، به کمک نرم‌افزار R به حل چند مثال کاربردی جالب در حیطه قابلیت اعتماد، نمونه‌گیری صید و باز صید و... پرداخته و در آنها به برخی مهارت‌های لازم برای انتخاب بهترین الگوریتم، تاثیر نقطه آغازین و توزیع جهش در چگونگی آمیختن زنجیره‌ها اشاره می‌کنیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مروری بر تکنیک‌های شبیه‌سازی مونت کارلوی زنجیر مارکفی و چند کاربرد آن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان