اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

در این پژوهش چگونگی تاثیر عوامل فعال ساز سطحی مختلف بر رسوبات همزمان ذرات کامپوزتی سولفور مولیبدن در زمینه پوشش الکترولس نیکل مورد بررسی قرار گرفت. دراین راستا دو ترکسیب CTAB و PVP بطور مجزا و همزمان استفاده و با یکدیگر مقایسه شدند. به این منظور میزان تر شوندگی ذرات MoS2 توسط محلول ها، میزان پایداری سوسپانسیون حاصل از محلول های مختلف، آنالیز تصویری سطح پوشش های ایجاد شده از این محلول ها در زمان های پوشش دهی مختلف و همچنین تصاویر SEM سطح پوشش ها مورد مطالعه قرار گرفت. درصد حجمی ذرات MoS2 در پوشش تابعی از نوع عامل فعال ساز سطحی مورد استفاده می باشد. در حضور CTAB ذرات بصورت متراکم شده در پوشش قرار می گیرند. PVP با وجود قدرت پراکده سازی مناسب برای ذرات MoS2 ، عملکرد مناسبی به عنوان عامل تر کننده در حمام ندارد. پوشش کامپوزیتی ایجاد شده از حمام حاوی PVP,CTAB بطور همزمان جدایش کامل ذرات سولفور مولیبدن در حمام و توزیع مناسب این ذرات در پوشش الکترولس نیکل را نشان میدهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عملکرد عوامل فعال ساز سطحی در ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni–P–MoS2 به روس الکترولس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان