اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۵ صفحه

کلمات کلیدی

عملکرد، مدیریت، نگرش، سازمان، سیاست

در طول سالیان بسیاری، در اکثر سازمان ها و شرکت ها، تمامی تمرکز مدیریت بر فعالیتهای تولیدی انجام شده و به موضوع نگهداری و تعمیرات (نت) به چشم یک سربار و مزاحم نگریسته شده است. و این نگرش، باعث شده که فعالیتهای نت نادیده گرفته شود، اما در سالهای اخیر، سیاست های سازمانی و نیازمندیهای کسب و کار باعث شده تا مدیران توجه بیشتری را به نگهداری و تعمیرات پیدا کنند یکی از دلایل اصلی این توجه، آن است که هزینه های نگهداری و تعمیرات در سازمان ها به صورت یکی از هزینه های اصلی تبدیل شده است. فراوانی بسیار زیاد هزینه های بخش نگهداری و تعمیرات در کارخانجات این توان بالقوه را بر مدیریت ایجاد کرده است که بتوان با توجه کردن به مقوله نت، جلوی بسیاری از این هزینه ها را بگیرد. با استقرار روشهایی که در این مقاله توضیح داده شده میتوان هزینه های نگهداری و تعمیرات را زیر، در بخش نگهداری و تعمیرات درمیان مدت و کلان مدت فوائد کاهش داد. با ترکیب مناسب برنامه های فهرست شد بسیار زیادی نصیب سازمان خواهد شد. تجارب سازما نها نشان داده است که با اجرای روشهای مناسب نگهداری و تعمیرات و توجه کردن به تجارب ارزنده نت سازما نها، کاهش هزینه ها تا میزان ٢٠ تا ٣٠ درصد اتفاق می افتد. مدیران نگهداری و تعمیرات صنایع با بکارگیری ترکیبی مناسبی از روشهای ذیل، موفق شده اند که کنترل بیشتر و موثرتری بر عملکرد سازمان داشته باشند و به موفقیت واقعی دست یابند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «An Introduction To Total Productive Maintenance(TPM) معرفی نگهداری و تعمیرات جامع» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان