اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

نشانه گذاری در زبان پارسی
نقطه - نشان حذف - درنگ - درنگ نقطه - خط جدائی - خط پیوند – دوکمان نشان تفسیر - نشان بیان گویش - نشان تعجب - نشان پرسش - دو قلاب ابرو – ستاره و عدد – نشان تأكيد (جمله – بند – فصل)
نشانه گذار
انواع نشانه ها در زیان پارسی در زبان پارسی برای پژوهشگری که با علم و دانش سروکار دارد، برای دانشجویی که امیدوار است در راهی که گام نهاده نیکو بدرخشد، و به طور کلی برای هرکسی که اقدام به تحصیل و تحقیق در هر رشتهای میکند آشنا بودن با اصول نویسندگی و فوت و فن و ریزهکاریهای زبان از ضروری است. منظور این نیست که بخواهیم در اهمیت، ارزش و جای بلند ادب به قلمفرسایی پردازیم. نه " مراد از این بحث توجه خاص بدین نکته است که زبان و ادب برای اهل علم و دانش نیز یکی از مؤثرترین و ضروری ترین ابزار کار میباشد. دانشمندی را به نظر درآورید که سر و کارش مطلقاً با علم و صنعت و پژوهش و تحقیقی است.

وی برای ثبت و ضبط نتایج آزمایشها و تحقیقات علمی خود و برای قوام و دوام دانش بشری لازم است آنچه به نظرش میرسد به صورت نوشته های گوناگون تنظیم کرده و در معرض آگاهی دیگران بگذارد، یا متن سخنرانی های خود را به طور مؤثر تهیه دیده و در مورد آنها به بحث وگفتگو بپردازد.

برای توفیق در این امر باید به زبان، به دستور زبان، به کلمات و طرز ترکیب و معنی و مفهوم آنها آنقدر مسلط باشد که بتواند با کمال سهولت و روانی نظریات و مطالب خود را به بهترین وجهی که برای خواننده یا شنونده قابل فهم و درک باشد بیان کند یا به روی کاغذ بیاورد. منظور از نوشتن انتقال فکر، نظریه و عقیده نویسنده به خواننده است بنابراین هر نویسندهای باید نهایت سعی و کوشش را بکند که افکار خود را به ساده ترین و بهترین طریق ممکن به خواننده منتقل کند و در این راه از هر وسیله ای که به او کمک میکند مدد بگیرد."

صرفنظر از کلمات و لغات مناسبب که میبایستی در انتخاب هر یک نهایت دقت - را به عمل آورد - و علاوه بر لزوم برگزیدن سبکی ساده و روان و به کار بردن جمله های "سر" کوتاه، گویا و مؤثر (که همه ارتباط مستقیم با میزان آگهی و تسلط وی بزبان، دستور زبان و s میزان لغات و اصطلاحاتی که نویسنده میداند دارد)، مساله نشانه گذاری و تقسیم بندی زیباست!» گفتم: «چه؟» گفت: «آن درختان». همه خوشحال بودند، میگفتند و میخندیدند...

راهنمای دریافت مقاله‌ی «انواع نشانه گذاری در زبان پارسی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان