اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

فعالیتهای هر سازمان تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد. شناخت و بررسی این عوامل می تواند کمک موثری در بهبود فعالیتها و تحقق اهداف سازمانی نماید. یکی از مهمترین اهداف هر سازمان ارتقاء کیفیت می باشد و در شرایط بازار رقابتی، سازمانها بایستی ارتقاء کیفیت را با افزایش بهره وری هماهنگ نمایند. در این مقاله، عوامل موثر در بهبود کیفیت و افزایش بهره وری بشرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است: –عوامل برون سازمانی – عوامل درون سازمانی – فعالیتهای کلیدی عوامل برون سازمانی، عواملی نظیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و ... را در بر می گیرد. عوامل درون سازمانی شامل سازمان و سیستم های وابسته به آن مانند سیستم کیفیت، سیستم ماشین آلات و تجهیزات و .... است. منظور از فعالیتهای کلیدی ، کلیه فعالیتهائی میباشد که تاثیر مهمی در کیفیت و بهره وری دارند«طراحی ، بهره برداری و ...» و با توجه به نقش و اهمیت مدیریت و کارکنان، ویژگی های مدیران و کارکنان در سازمان های موفق نیز مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه پیشنهاداتی بمنظور بهبود کیفیت و افزایش بهره وری در سازمان های فعال در صنعت برق ارائه گردیده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «عوامل موثر در بهبود بهره وری و کیفیت در صنعت برق» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان