اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

اطلاعات انتشار

سال

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نزدیک به چهار دهه است که مورد بهره بردای قرار گرفته است اما گسترش آن هم در زمینه فن آوری و هم کاربرد در زندگی امروزین انسان ، در دهه ی اخیر برجسته تر گردیده است. این سیستم ها در هر زمینه ای که نیاز به آمیختن اطلاعات کاری با اطلاعات مکانی باشد پا به عرصه می گذارند. هر گاه تمام یا بخشی از اطلاعات یک سازمان وابسته یا در آمیخته با اطلاعات مکانی باشد نیاز به یک سیستم اطلاعات جغرافیایی وجود خواهد داشت. صنعت برق کشور ایران نیز با احساس نیاز به استفاده از GIS به عنوان یک ابزار سعی کرده است از آن در زمینه های مخلتف استفاده نماید، هر چند تاکنون نتوانسته به طور کامل از ظرفیت های GIS استفاده نماید. واکاوی دلایل این امر مبحث مفصلی است که در این مقال نمی گنجد و شاید بحث مورد نظر یان مقاله یعنی تشکیل جایگاه سازمانی برای GIS در بطن شرکت توزیع برق خود یکی از راهگشاهای اصلی این مدخل باشد. در این مقاله با بررسی اهمیت GIS در صنعت برق با تعریف خدمات آن ، و نقد جایگاه فعلی ، ساختار و جایگاه سازمانی مشخصی برای GIS ر در شرکت توزیع تعریف می شود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی لزوم تعریف دپارتمان GIS در ساختار سازمانی شرکت های توزیع برق» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان